:
VISI DAN MISI
Share:


Visi
Melahirkan Huffaz yang menguasai pelbagai bidang ilmu dan bahasa melalui pendidikan yang sisitematik dan berkualiti.

Misi
Melaksanakan program pendidikan yang cekap dan berkesan bagi menjadikan MATRAS pilihan utama masyarakat.